Sesongens Oslo Runway er over etter nesten tre fulle dager med visninger. Her er noen av høydepunktene. 

Alle foto: Indigital Images / Oslo Runway.

ByTiMo

Fam Irvoll

IBEN

Tom Wood