I forbindelse med VIXEN Awards avholdes en konferanse på dagtid. Dette er konferansen for deg som ønsker å forstå hvorfor og hvordan man gjør influencer marketing til en strategisk del av markedsføringsmiksen.

Se hele programmet her og meld deg på konferansen her.

På programmet står blant annet Masha Scekic, medierådgiver/client lead i PHD, og Mano Rashidi, head of FUSE, med sitt foredrag 10-punkts sjekkliste for markedsførere.

Gjennom deres internasjonale innsikt og strategiske og operative erfaring innen faget vil duoen gi en oversikt over hva som er viktig å tenke på ved planlegging og gjennomføring av fremtidige influencer-samarbeid. For som de selv sier: Influencer marketing er kommet for å bli.

– Influencer marketing er og har lenge vært et hett tema i bransjen. Mange har debattert og bransjenettstedet Kampanje, i godt selskap med andre, har pyntet seg med utallige overskrifter rundt temaet, forteller Masha Scekic.

En undersøkelse nylig gjennomført av Annonsørforeningen (ANFO) blant 123 bransjefolk avdekket at 26 prosent plukket «Influencer Marketing» som buzzordet for 2019. Den store annonsørrapporten 2019 forteller videre at 28 prosent planlegger å øke bruken av influencere i sin mediemiks. Dette samtidig som 44 prosent av annonsørene mener at bruk av influencere har liten markedsføringseffekt.

– Meningene er altså sprikende, men uavhengig av dette forventes en omsetning på 348MNOK i 2020 ifølge IRM. Dette forteller oss at denne formen for kommunikasjon er kommet for å bli og at den må profesjonaliseres i et raskt tempo. Solskinnshistoriene for gode samarbeid havner gjerne i skyggen av de krasse debattene der blant annet reklamekjøperne krever et felles språk for kjøp og salg av samarbeid, effektmålinger samt transparens fra influencer nettverkene. Vi mener at tiden har kommet for å dokumentere caser med effekt og synliggjøre disse.

– Er det noen forskjell på den norske og internasjonale influencer-bransjen?

– I utlandet ser vi oftere mer langsiktige samarbeid mellom annonsører og profiler, altså type ambassadørskap. Dette finnes også i Norge,  men markedet her karakteriseres i større grad av kortsiktighet. Vi opplever at influencere i Norge ofte har mange små, korte samarbeid med mange ulike annonsører.  Dette vanner ut deres kredibilitet og troverdighet samt tærer på deres følgere og påvirkning. Gjennom våre caser fra FUSE internasjonalt ser vi at influencere i langt større grad blir en integrert del av merkevaren med en klar rolle og forventning til effekt gjennom de aktivitetene som gjennomføres med influencere, versus noe som gjøres på siden, eller som «én gangs-stunt», sier Mano Rashidi

– Hva er det vanskeligste for norske annonsører?

– Influencer-markedet består av veldig mange aktører som opererer med ulike priser og rapporteringsrutiner. Så det er nok en utfordring i seg selv, å navigere seg gjennom det landskapet. Men en større utfordring er nok finne de rette profilene og gjøre de til ambassadører over lengre tid. Ikke minst er det like viktig å kartlegge hva slags rolle influencere skal ha i mediemiksen. Gjennom vårt foredrag skal vi belyse de ulike strategiske stegene vi anbefaler annonsører å ha i tankene ved bruk av influencere, sier Rashidi.

Dette mener ekspertene blir viktig i 2020:

Kredibilitet, troverdighet og autensitet vil være viktige ingredienser for et vellykket partnerskap fremover.

Krav til dokumentasjon av effekt.

Rett prising for effekten som faktisk genereres.

Distribusjon i flere kanaler. Vi ønsker profiler som kan ta ut samarbeidet på flere distribusjonsflater.

Ikke gå glipp av Masha Scekic og Mano Rashidis foredrag 10-punkts sjekkliste for markedsførere kl 13:50- 14:15.